Ik ben Hanna Wursten. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 69910502 onder de naam Hanna Wursten Liefde in Beeld.

Zorgvuldige omgang met je gegevens

Ik respecteer de privacy van jou als gebruiker. Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamel ik

Ik verzamel persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderhouden van contacten, het opstellen van offertes en het uitvoeren van opdrachten.

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Bankgegevens

Ik heb deze gegevens zelf van jou ontvangen of ik krijg ze via een opdrachtgever.

Grondslagen en doelstellingen

Ik bewaar je gegevens op twee grondslagen. Namelijk die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Je gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van je opdrachten en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Bescherming

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Duur

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website

opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/ internet/privacy/uitleg-cookies.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten hannawursten.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden.

Rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@hannawursten.nl Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet aanpassen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik dat ook direct met jou communiceren.

Klachten

Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van je heb opgeslagen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.